Novosti

Podaci o privatnim smještajnim kapacitetima za prihvat izbjeglica iz Ukrajine

Molimo sve vlasnike privatnih smještajnih kapaciteta, a voljni
su iste ustupiti na raspolaganje u slučaju potrebe za prihvat izbjeglica iz Ukrajine da isto jave u Općinu Tordinci putem telefona 032 580 985

ili na mob: 099 479 96 25.

Podatke je sukladno dopisu Stožera Vukovarsko-srijemske
Županije potrebno dostaviti najkasnije do petka 4. ožujka 2022.
godine do 12:00 sati.

Obavijest o promjeni žiroračuna i poslovne banke

Obavještavaju se svi mještani i poslovni partneri da je Općina Tordinci promijenila žiro račun i poslovnu banku.

Od dana 01.03.2022. godine Općina Tordinci posluje sa Podravskom bankom d.d. a novi žiro račun Općine Tordinci glasi: HR6923860021845800000

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i drugo) koje ste do sada vršili na stari broj računa (HR3424020061845800000), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR6923860021845800000.

Promjena veličine fonta