PRISTUP INFORMACIJAMA

Godisnje_izvjesce za 2022 godinu

Godisnje_izvjesce za 2021 godinu

Godišnje_izvješće za 2020.godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Tordinci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Tordinci na slijedeće moguće načine:

1.putem telefona na broj: +385 32 580 985

2.putem faksa na broj: +385 32 580 985

3.elektroničkom poštom službeniku za informiranje:

na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

4.poštom na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5.osobno na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 8-14 sati.

Obrazac_zahtjeva

SuZ_PPI_2014._Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Službenik za informiranje:

Janja Butković

Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci

Tel.: 032 580 985

Fax:  032 580 985

E-mail službenika za informiranje:  opcina@tordinci.tcloud.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 7-15 sati

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/9679/07)
 • Zakon o medijima (NN, br. 59/0484/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/9764/0065/09144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
 • Kriterij za određivanje visine naknade iz članka 19. Stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 38/11)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

·         Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija

·         Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

·         Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

·         Odluka o imenovanju službenika za informiranje

·         Zahtjev za pristup informacijama

·         Zahtjev za ponovnu uporabu informacija