O Općini

POLOŽAJ OPĆINE U PROSTORU ŽUPANIJE

Općina Tordinci ukupno zauzima površimu od 50,14 kilometara četvornih (očitano sa Službene evidencije prostornih jedinica dobivenih od Državne geodetske uprave, što čini 2,05% ukupne površine Vukovarsko-srijemske županije.

 

Promjena veličine fonta